CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Testy - wymagania

Testy - wyniki

POW

 

 

Antyk (Grecja i Rzym) oraz Biblia

 

1. Znajomość mitów omówionych na lekcjach (czego archetypami są wskazane postacie mitologiczne).

2. Filozofia grecka (zwłaszcza Platon i Arystoteles oraz szkoły filozoficzne).

3. Problematyka Króla Edypa Sofoklesa oraz znajomość pojęć (katharsis, tragizm, hamartia, hybris, ironia tragiczna; pojęcia związane z budynkiem teatru greckiego). Interpretacja fr. Króla Edypa, zwłaszcza któregoś se stasimonów.

4. Interpretacja wybranego utworu Horacego (stawianie tezy, argumentacja, funkcje środków artystycznych).

5. Wiadomości o Biblii (fakty, księgi, skróty, ...).

6. Symbolika postaci biblijnych (z czym się kojarzą).

7. Interpretacja wybranego fragmentu Biblii (np. psalmu).

 

 

 

Wymagania klasy pierwsze