CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU ZE ŚREDNIOWIECZA

1. Pojęcia: teocentryzm, uniwersalizm, hagiografia, deesis, danse macabre, apokryf.

2. Łączenie nazw gatunków z tytułami, np. plankt - "Lament świętokrzyski".

3. Interpretacja tekstów:

a) Bogurodzica,

b) Lament świętokrzyski,

c) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

4. "Tłumaczenie" Bogurodzicy na język współczesny.

5. Znaczenie alegorii średniowiecznych, np. drabina - droga do nieba.

6. Interpretacja wybranego obrazu średniowiecznego.

7. Ideały i wartości ascety oraz rycerza (porównanie).

8. Wyróżniki postawy św. Franciszka.

9. Funkcje środków artystycznych w podanych fragmentach tekstu (np. metafor, paralelizmów, epitetów, wyliczeń, ...).

10. Najważniejsze elementy poglądów filozoficznych św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.