CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

MATURA

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

/

Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito

 

     Poezja przygląda się życiu. Poezja chce oczywiście sama w sobie być życiem, wszak artyści - nie tylko romantyczni - postrzegają swoją aktywność w kategoriach aktu kreacji niemalże boskiej.

     Jednakże poetyckie spojrzenie na egzystencję przynosi bolesne uświadomienie, że życie to nieustanne zmaganie się człowieka z przeciwnościami, jawnymi i skrytymi wrogami, z siłami, wobec których człowiek jest całkowicie bezradny.

     W obydwu analizowanych tekstach poeci przyglądają się człowiekowi i obydwaj dostrzegają sprzeczności tkwiące jego naturze i w relacjach między nim a siłami zewnętrznymi.

     Jednakże wymowa obydwu tekstów zawiera elementy odmienne, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje między człowiekiem a rzeczywistością metafizyczną. Wzmacnia te różnice odmienność konstrukcji wersyfikacyjnych obydwu tekstów.

Sonet IV - tekst