CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                                                                                                                                                          

Kontakt:

polonista@cyfropol.eu

Polityka prywatności

O pozytywizmie całościowo

Lalka Bolesława Prusa

Pozycja społeczna Wokulskiego

Praca lekcyjna będzie polegała na wskazywaniu fragmentów klasyfikujących Wokulskiego społecznie.

 

MIESZCZANIN

1. Subiekt u Hopfera (a więc drobnomieszczanin).

2. Kupiec, który jednak alienuje się ze swojej grupy zawodowej. Postrzegany jako dobry kandydat na męża (t I, r. 9, akapit: "Powóz odjechał ku miastu ...").

 

ARYSTOKRATA

1. Niby kupiec, a jednak jako jedyny z tej grupy kupców warszawskich jest na święconym u hrabiny (t I, r. 9, akapit: "Większa ich część ...).

 

PRZEDSTAWICIEL BURŻUAZJI / KAPITALISTA

1. Zauważa to Rzecki w swoim pamiętniku.

2. Inicjatywa stworzenia spółki do handlu ze wschodem ma charakter działań biznesowych opartych na angażowaniu kapitału.

 

SZLACHCIC

1. Z wypowiedzi ojca Wokulskiego wynika, że jeden z jego przodków była kasztelanem.

2. Inni bohaterowie też potwierdzają szlacheckie pochodzenie Wokulskiego.