CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

O pozytywizmie całościowo

Lalka Bolesława Prusa

Pozycja społeczna Wokulskiego

Interpretacja fragmentów klasyfikujących Wokulskiego społecznie

 

MIESZCZANIN

1. Subiekt u Hopfera (a więc drobnomieszczanin).

2. Kupiec, który jednak alienuje się ze swojej grupy zawodowej. Postrzegany jako dobry kandydat na męża (t I, r. 9, akapit: "Powóz odjechał ku miastu ...").

 

ARYSTOKRATA

1. Niby kupiec, a jednak jako jedyny z tej grupy kupców warszawskich jest na święconym u hrabiny (t I, r. 9, akapit: "Większa ich część ...).

 

PRZEDSTAWICIEL BURŻUAZJI / KAPITALISTA

1. Zauważa to Rzecki w swoim pamiętniku.

2. Inicjatywa stworzenia spółki do handlu ze wschodem ma charakter działań biznesowych opartych na angażowaniu kapitału.

 

SZLACHCIC

1. Z wypowiedzi ojca Wokulskiego wynika, że jeden z jego przodków była kasztelanem.

2. Inni bohaterowie też potwierdzają szlacheckie pochodzenie Wokulskiego.

"Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny, co za skok!"

 

     Zadanie uruchamiające ten segment lekcji może polegać na interpretacji powyższego cytatu. Dobrze byłoby zademonstrować uczniom grafikę prezentującą komórkę przy sklepie i buduar. Przywołane w cytacie przestrzenie ilustrują niezwykłość awansu społecznego Wokulskiego, dokonanego w bardzo krótkim czasie, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości ówczesnego społeczeństwa.