CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

O dwudziestoleciu całościowo

Epoki

Dwudziestolecie

Nowe zjawiska w rzeczywistości społecznej, w nauce i kulturze

w okresie międzywojennym

 

            Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku wiązało się z jednej strony z wielkimi zmianami na mapie politycznej Europy, z umacnianiem się ustrojów demokratycznych (równolegle dochodzi do ruchów rewolucyjnych i rodzeniem się struktur totalitarnych - Rosja), z drugiej - z rozpoczęciem procesu gwałtownego rozwoju technicznego. Rozwija się prasa, pojawia się kino.

            Na rozwój literatury okresu międzywojennego miały wpływ nowe koncepcje naukowe, filozoficzne i psychologiczne.

            Wymienić tu trzeba teorię względności Alberta Einsteina, zaś z dziedziny nauk psychologicznych - freudyzm. Zygmunt Freud we Wstępie do psychoanalizy (1917) stwierdził, iż wpływ na zachowanie człowieka mają procesy przebiegające w podświadomości, zwłaszcza kompleksy, które są następstwami przykrych przeżyć z dzieciństwa usuwanych przez pamięć, ale nie zanikających zupełnie, lecz kształtujących głębię psychiczną człowieka, przekształcających się w lęki i zaburzenia psychiczne.

        Ważnym czynnikiem eksponowanym przez freudyzm jest popęd seksualny, tłumiony i powstrzymywany przez normy kulturowe i obyczajowe, ale znajdujący swoje ujście w inny sposób, np. poprzez działania twórcze lub zaburzenia psychiczne.

            Na okres międzywojenny przypada szybki i znaczący kulturowo rozwój kina. Kino nieme doczekało się ambitnych realizacji filmowych (np. niemiecki film ekspresjonistyczny Gabinet doktora Caligari, 1919; rosyjski Pancernik Potiomkin Sergiusza Eisensteina). Wnet pojawia się dźwięk - już w 1929 roku otwarte zostało w Warszawie pierwsze kino dźwiękowe. Publiczność najchętniej oglądała melodramaty i komedie. Zaczyna się jednocześnie popularność filmów, w których występują gwiazdy (zwłaszcza Greta Garbo, Charlie Chaplin, Pola Negri - Apolonia Chałupiec, aktorka polskiego pochodzenia).

            Polscy aktorzy teatralni stawali się dzięki kinu również niezwykle popularni (Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Hanka Ordonówna).