CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                                                                                                                                

Co czytać?

LITERATURA POLSKA

I OBCA

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Nasz język

NAUKA O JĘZYKU

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata - wymagania do sprawdzianu

 

Przykładowe pytania:

- jaka kara spotkała Piłata?

- w jaki sposób Małgorzata wpłynęła na losy Friedy?

- co było szczególnego w wyglądzie Helli?

- w jakim celu wujek Berlioza przyjechał do Moskwy?

- czego dowiadujemy się o systemie totalitarnym i jego funkcjonowaniu? Przykłady.

- rola Małgorzaty na balu

     .