CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                                                                                                                                

Co czytać?

LITERATURA POLSKA

I OBCA

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Nasz język

NAUKA O JĘZYKU

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

 

Księga Hioba

 

 

Biblia

 

Księga Koheleta

 

 

     Księga Koheleta (Eklezjastesa) wyraża pesymistyczną wizję życia człowieka. Na postawione pytanie o drogę do szczęścia autor księgi nie udziela odpowiedzi. Trwałego szczęścia nie daje sława ani bogactwo, nie przynosi go też używanie życia, a nawet mądrość. 

       Byt człowieczy widziany jest tu jako marność. Życie to pasmo udręk, nieuzasadnionego cierpienia i niesprawiedliwości. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć istoty zasad, według których Bóg urządził świat. Kohelet doradza człowiekowi, by ten korzystał roztropnie z dóbr stworzonych przez Boga.

 

Księga Koheleta

 

 

 

Księga Psalmów

 

 

 

Apokalipsa wg św. Jana

 

 

 

Księga Rodzaju

 

 

O Biblii

Symbolika biblijna