CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

SOFOKLES, KRÓL EDYP

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Biografia Sofoklesa

Biografia Sofoklesa

Edyp jako władca i jako mąż Jokasty

Koncepcja losu człowieka (stasimon IV)

Edyp jako władca i jako mąż Jokasty

Koncepcja losu człowieka (stasimon IV)

Przejawy hybris (pychy) Edypa i Jokasty

Przejawy hybris (pychy) Edypa i Jokasty

Czy człowiek decyduje o swoim losie? Rozprawka

Religijny charakter Króla Edypa Sofoklesa