CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona

Wiersz Grób Agamemnona - pytania

 

1. Wskazanie w wierszu motywów antycznych. W jaki sposób zostały wykorzystane przez romantycznego poetę?

2. Dlaczego Polak nie może bez wstydu zwiedzać takich miejsc jak wąwóz Termopile czy grób Agamemnona?

3. Wskaż przeciwstawienie w obrazie Polski („dusza anielska” i „czerep rubaszny”) i wyjaśnij jego znaczenie.

4. Wskaż fragmenty zawierające motyw wstydu. Dlaczego Słowacki tęskni do „nagiej” i „bezwstydnej” Polski?

5. Jakie ozdoby i stroje przeciwstawia „nagiej” ojczyźnie? Dlaczego porównuje ją do pawia i papugi?

5. Odwołując się do wybranych fragment, wyjaśnij, w jakiej mierze podmiot liryczny czuje się współwinny i współodpowiedzialny za opisaną w utworze sytuację?