CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Bolesław Leśmian Topielec / Lepold Staff Wysokie drzewa

     Analizę i interpretację porównawczą warto zacząć od zredagowania tez interpretacyjnych. Konfrontacja tych tez będzie stanowiła to, co się określa jako koncepcję interpretacyjną.

 

Topielec

Teza:

Wiersza wyraża zachwyt przyrodą, który przekształca się w zatracenie w naturze. Bohater liryczny określony jako "topielec zieleniec" ulega "odczłowieczeniu". Jego wędrówka jest zanurzeniem się w byt przyrody.

 

Wysokie drzewa

Podmiot liryczny zachwyca się przyrodą, którą odbiera jako artystę tworzącego piękne dzieło.

 

Płaszczyzny porównania

1. Stosunek do przyrody i jej oddziaływanie.